« NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) … | Úvod | NK (EU) 2016/459 Dovo… »

Zákony a nařízení

12.09.2009 11:12Nařízení Komise (ES) č. 537/2009

Nařízení Komise (ES) č. 537/2009 ze dne 19. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž musí určité zemědělské produkty získané ekologickou metodou produkce pocházet, aby mohly být uvedeny na trh ve Společenství.

Nařízení Komise (ES) č. 537/2009