« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Zemědělci

08.09.2009 16:43Přípravky na ochranu rostlin

Na uvedeném odkazu je přehled všech registrovaných přípravků na ochranu rostlin. V ekologickém zemědělství smíte používat pouze přípravky, které  jsou označeny v základních údajích o přípravku "Určen pro použití v ekolog. zemědělství: Ano"  

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0

Vybrané přípravky na ochranu rostlin, které lze používat v ekologickém zemědělství:

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1291969659795

Dál zadejte:  Více vyhledávacích kritérií; Určeno pro ekologické zemědělství; ANO; Vyhledat