« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Zákony a nařízení

11.08.2009 16:56Nařízení Komise (ES) č.1254/2008

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1254/2008 ze dne 15. prosince 2008, kterým se upravuje nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu.

Nařízení Komise (ES) č.1254/2008