« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Výrobci

23.11.2008 09:20Jak se připravit na řádnou kontrolu

Chceme aby námi kontrolované podniky měly vše v pořádku. Naším cílem je umožnit všem registrovaným výrobcům biopotravin, krmiv, osiv,... bioproduktů se co možná nejlépe připravit nejen na řádnou ohlášenou kontrolu, ale také na neohlášené  úřední a jiné kontroly prováděné Biokontem nebo státními orgány. Využijte evidence pro výrobce.

Jak se připravit na řádnou kontrolu výrobce