« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Zákony a nařízení

14.10.2008 13:06Nařízení Rady (ES) č.967/2008

Nařízení Rady (ES) č.967/2008, kterým se mění NR (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů (platné od 1.1.2009). Logo (EU) Evropského společenství - povinnost používání loga EU pro biopotraviny a povinnost uvádění informace o původu použitých biosurovin se posouvá na 1. červenec 2010.

Nařízení Rady (ES) č.967/2008