« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Obchodníci

13.03.2008 18:16Dovoz - Oznámení F-081

Pokud provádíte dovozy ze třetích zemí (tj. ze zemí mimo EU) prostudujte si Nařízením komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví pravidla k NR (ES) 834/2007.  Abychom Vám mohli potvrdit dovozní certifikát (Příloha V. NK 1235/2008 „EXPORT CERTIFICATE EUROPEAN COMMUNITY - CERTIFICATE OF INSPECTION FOR EXPORT OF ORGANIC PRODUCTS“), pro dovoz  biopotravin nebo bioproduktů ze zemí mimo EU a naplánovat kontrolu, musíme obdržet Vaše oznámení o dovozu. Řádně vyplněné oznámení, formulář F-081 vyplňte na počítači, potvrďte a pošlete včetně příloh naskenované e-mailem na info@biokont.cz nebo poštou na adresu Biokontu.  Po obdržení s Vámi dohodneme kontrolu, při které Vám potvrdíme dovozní certifikát. Nezapomeňte k oznámení přiložit kopii platného certifikátu kontrolní organizace výrobce dovážených biopotravin nebo bioproduktů ze země původu.

Oznámení dovozu F-081