« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Zemědělci

11.03.2008 10:07Jak se připravit na řádnou kontrolu-zemědělci, včelaři

Chceme aby námi kontrolované podniky měly vše v pořádku. Naším cílem je umožnit všem podnikům, zemědělcům - farmářům, včelařům, vinařům, sadařům, pěstitelům chmele,...atd., se co možná nejlépe připravit nejen na řádnou ohlášenou kontrolu, ale také na úřední neohlášené kontroly nebo neohlášené kontroly prováděné Biokontem.

Doporučujeme podnikům zvláště s větším počtem chovaných zvířat, aby si připravili také počty zvířat v den kontroly podle formuláře F-103,

Plán osevů a hnojení řádně vyplňte - NK (ES) 889/2008 Článek 71 a 74 odst. 2 písm. a). Na řádné, ohlášené kontrole, kterou každoročně musíme u Vás provést, ho předáte inspektorovi, který Vám vysvětlí i případné nejasnosti. Pokud máte TTP, použijte formulář s celkovými počty luk a pastvin (F-102), dál pokračujte R, S, V... .  V případě potřeby dále použijte další F-101.   U ostatních kultur pozemku (R, S, V, O...) vyplňte každý pozemek/plodinu na jeden řádek samostatně. Pokud na jednom pozemku pěstujete více plodin, tak uveďte každou plodinu na samostatný řádek. Stejně postupujte u trvalých kultur (jabloně, švestky...). Pokud užíváte konvenční pozemky, chováte zvířata, nezapomeňte se také připravit na jejich kontrolu. Vždy vyplňte registrační (čtyřmístné) číslo Biokontu.

Jak se připravit na řádnou kontrolu-zemědělci, včelaři