« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Zemědělci

13.02.2008 06:35Havarijní plán

Havarijní plán je poměrně složitý a rozsáhlý dokument, který musí být schválen příslušným vodoprávním úřadem. Proto Vám doporučujeme využít služeb akreditovaných poradců.  Podnik vytvoří jeden "Havarijní plán" pro celý podnik. Pokud má více provozů na různých územích, musí být pro každé toto území (provozovnu), ve kterých hrozí ohrožení povrchových nebo podzemních vod vypracovaná příslušná část havarijního plánu. Pokud jste se přesto rozhodli vypracovat Havarijní plán sami, dáváme Vám k dispozici jednoduchý doporučený vzor.

Havarijní plán

Havarijní plán - word

Bezpečnostní list - benzín

Bezpečnostní list - převodový olej

Bezpečnostní list - motorový olej

Bezpečnostní list - nafta