« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Výrobci

15.02.2007 19:25Evidence pro výrobce

Jedná se o doporučenou, pomocnou evidenci pro výrobní podniky, které nemají vlastní. Dále je nutné vést evidenci dodavatelů, odběratelů (mimo konečných spotřebitelů), evidence musí umožnit sledovat množstevní toky v BIO výrobě. Evidujte také výrobní šarže vlastní výroby, Vašich dodavatelů a odběratelů.

Popis podniku - vzor pro výrobce 

Evidence čištění strojů a zařízení

Evidence čištění skladů 

Evidence měření teploty

Evidence měření vlhkosti