« Nařízení Komise (EÚ) … | Úvod | Metodické pokyny MZe … »

Zákony a nařízení

08.08.2016 16:06Nařízení Komise (EU) 2016/1330 Dovoz

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1330 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

Nařízení kmise (EU) 2016/1330 Dovoz