« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Biokont CZ

29.04.2016 10:19Upozornění dlužníkům

Z důvodu navýšení počtu neplatičů a zamezení druhotné platební neschopnosti, jsme nuceni přijmout přísnější opatření vůči dlužníkům:    

- od 1.1.2017 vydáváme pouze Daňový doklad - Fakturu (nevydáváme Proforma faktury)

- veškeré naše pohledávky, po lhůtě splatnosti, předáváme ke "Správnímu řízení" na Ministerstvo zemědělství

- zvážíme zveřejnění dlužníka, případný odprodej našich pohledávek.

S odkazem na shora uvedené, očekáváme Vaši dlužnou platbu, neprodleně na:

číslo účtu: 175 397 695/0600

Ujišťujeme Vás, že budeme nadále vymáhat naše pohledávky v souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb., až do úplného zaplacení.