« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Zákony a nařízení

10.02.2015 16:30Nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 76/2015 Sb.ze dne 8. dubna 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství.

            Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské uniepodmínky provádění opatření ekologické zemědělství.

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

Přílohy 1 až 11 k Nařízení vlády č. 76/2015 Sb.