« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Zemědělci

11.01.2007 14:24Plán osevů a hnojení F-101 a F-102 TTP

Plán osevů a hnojení každý rok řádně vyplňte - NK (ES) 889/2008 Článek 71 a 74 odst. 2 písm. a). Na řádné, ohlášené kontrole, které probíhají každoročně v době vegetačního období, ho předáte inspektorovi, který Vám vysvětlí i případné nejasnosti. Pokud máte TTP, použijte pouze jeden formulář s celkovými počty luk a pastvin (F-102), dál pokračujte R, S, V... .  V případě potřeby dále použijte další F-101.   U ostatních kultur pozemku (R, S, V, O...) vyplňte každý pozemek na jeden řádek samostatně. Pokud na jednom pozemku pěstujete více plodin, tak uveďte každou plodinu na samostatný řádek. Stejně postupujte u trvalých kultur (jabloně, švestky...). Pokud užíváte konvenční pozemky, nezapomeňte se také připravit na jejich kontrolu. Vždy vyplňte registrační (čtyřmístné) číslo Biokontu.

Plán osevů a hnojení F-101

Plán osevů a hnojení F-102 TTP