« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Biokont CZ

09.05.2014 08:35Ohlášení změn F-159

Nezapomínejte na svoji povinnost a bez zbytečného odkladu písemně zašlete "Ohlášení změn" - Zákon 242/2000 Sb. § 7, NK (ES) 889/2008 Článek 64, 77, 78: Formulář musí být podepsaný. 

  1. Změny pozemků (novou registraci v LPIS). Napište vždy "Uživatel LPIS, (Registrační číslo LPIS)",  změny výměr pozemků ( přihlášení – zařazení dalších pozemků.  Formulář zasílejte, jakmile jsou změny účinné, bez zbytečného odkladu. Pokud to není velmi nutné, neposílejte další přílohy.

  2. Přihlášení (zrušení) nových druhů zvířat a jakékoliv další jiné změny. Napište všechna čísla hospodářství, druh i počet kusů zvířat při zahájení. Neposílejte zvýšení (narození) nebo snížení (prodej, úhyn, atd.) počtu zvířat. Zvlášť pečlivě uvádějte nová čísla hospodářství bez nákupu nových zvířat (bez nové nejkratší doby chovu).

  3. Změny názvu podniku (pokud zůstává stejné IČ), adres, telefonů, e-mailů atd.  

                Vyplněný tiskopis posílejte bez kolkových známek - vyřizujeme zdarma, co nejdříve, nejdéle v zákonné lhůtě do 30 dnů. Můžete také požádat o přednostní zpracování za Expresní poplatek. O případném provedení nařízené kontroly Vás budeme předem informovat. Potvrzený (podepsaný) formulář zašlete nejlépe naskenovaný, ve formátu PDF, e-mailem na info@biokont.cz  (pokud obdržíme Váš e-mail s virem=smažeme, nevyřizujeme) nebo obyčejnou poštou na adresu Biokontu.  Formulář F-159 je jednotný pro všechny podniky. Na neúplně vyplněné, nepotvrzené (bez podpisu) formuláře nereagujeme.  Vždy také vyplňte Vaše registrační (čtyřmístné) číslo Biokontu. Prosíme, formulář posílejte jedním způsobem pouze jednou. Provedení změn si ověřte na vlastním LPIS. V případě zdlouhavého vyřizování pošlete e-mailem urgenci na info@biokont.cz nebo zavolejte na telefon +420 545 225 565. Tímto způsobem nelze uzavřít "Smlouva o inspekci a certifikaci" (ukončení smlouvy).

Ohlášení změn F-159