« NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) … | Úvod | NK (EU) 2016/459 Dovo… »

Zákony a nařízení

15.04.2014 16:59Nařízení komise (EU) č. 354/2014

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 354/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 354/2014