« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Zákony a nařízení

29.06.2012 18:00Nařízení Komise (EU) č. 505/2012

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 505/2012