« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Zemědělci

28.09.2006 21:17Evidence pro zemědělce

Kompletní doporučená evidence pro zemědělce - popis podniku  (farmy)  musí hospodářský subjekt vypracovat a následně uchovat, formuláře (tiskopisy), vše volně ke stažení. Formuláře jsou pro Vaši potřebu ve wordu nebo excelu. Vše je upraveno a vyhovuje Z 242/2000 Sb., NR (ES) 834/2007a NK (ES) 889/2008, vše v platném znění.

Doklad o výrobě vlastní sadby

Evidence zásahu na zvířatech

Popis podniku - vzor pro zemědělce

Evidence o pozemku

Hnojení pozemku

Výpočet hnojiv

Přípravky na ochranu rostlin

Místo použití přípravku

Čištění strojů 

Skladní karta

Léčení zvířat

Krmení zvířat

Doba ve výběhu

Léčení včel

Evidence prodeje konečnému spotřebiteli