« NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) … | Úvod | NK (EU) 2016/459 Dovo… »

Zemědělci

19.03.2012 17:49Hnojiva - Registr hnojiv

V Registru hnojiv (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EPH/registr-hnojiv.html) je ve vyhledávací masce už zpřístupněn příznak pro vyhledávání hnojiv/PL vhodných pro ekologické zemědělství i pro neregistrované uživatele.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Oddělení registrace hnojiv

Registr hnojiv:

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EPH/registr-hnojiv.html