« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Zákony a nařízení

18.02.2012 09:17Nařízení komise (EU) č. 126/2012

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 126/2012 ze dne 14. února 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o osvědčení, a nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze Spojených států amerických. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. Použije se ode dne 1. srpna 2012.

Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 126/2012