« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Biokont CZ

20.12.2011 10:22Registrace na MZe v Praze

Od 1.1.2012 jsou v platnosti nové formuláře na registraci všech činností v ekologickém zemědělství, podle Metodického pokynu 1/2012. Žádost o registraci osoby podnikajicí v ekologickém zemědělství se podává pouze jednou a to bezplatně. Zasílá se na MZe do Prahy.

Přidání nových činností, ukončení se zasílá pouze na Biokont CZ,s.r.o. do Brna, na formuláři Ohlášení změny činnosti osoby podnikající v ekologickém zemědělství.

Metodický pokyn a formuláře jsou k dispozici níže uvedné nebo vše následujícím odkazu.

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/metodicke-pokyny/metodicky-pokyn-c-1-12-registrace-do-ez.html

Žádost o registraci na MZe v Praze

Ohlášení změny činností na MZe

Žádost o zkrácení PO

Metodický pokyn MZe k registraci a zkrácení PO