« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Zemědělci

30.03.2011 08:22Ovce a kozy způsoby a termíny označování

Odstavec předpisu 136/2004 Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 22

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100056772.html