« NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) … | Úvod | NK (EU) 2016/459 Dovo… »

Biokont CZ

16.11.2010 14:15Poradci MZe ČR - seznam

Na těchto odkazech si můžete vyhledat poradce, kteří jsou registrovaní na MZe ČR.

http://www.agroporadenstvi.cz/registr/RegistrPoradcuData.aspx

http://eagri.cz/public/app/eagricis/Forms/Lists/RegistrPoradcu/RegistrPoradcuListPage.aspx