« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Zákony a nařízení

01.04.2010 20:46Nařízení Komise (EU) č.271/2010

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 271/2010 ze dne 24. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci.
Logo s motivem listu s evropskými hvězdami znázorňuje hvězdy EU seskupené ve tvaru listu na zeleném (černém) pozadí. Jde o velmi jednoduchý symbol obsahující dva jasné prvky, jimiž jsou příroda a Evropa.
Od 1.7.2010 používejte jenom nové logo, které je povinné. Zásoby obalů, etiket se starým logem lze doprodat do 1.7.2012.

Nový kód Biokontu: CZ-BIO-003
Nový kód Biokontu se musí používat povinně společně s novým logem EU od 1.července 2010 na všech nově vyrobených obalech a etiketách. 

 Nová pravidla pro používání loga

Nařízení Komise (EU) č. 271/2010