« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Zemědělci

06.01.2010 13:11Evidence zvířat v EZ F-103

Pro rychlý průběh řádné ohlášené kontroly si připravte vyplněný formulář F-103 nebo alespoň údaje o počtech zvířat a kategoriích v ekologickém zemědělství případně i v jiné zemědělské výrobě. Zvířata, která nejsou vedena v centrální evidenci (např. koně, drůbež) uveďte na vlastním  samostatném seznamu.

Evidence zvířat v EZ F-103