« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Biokont CZ

22.12.2009 19:19Výjimky - žádosti (Osiva)

Od 1.1.2010 se udělují výjimky podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR. Všechny Metodické pokyny MZe najdete v rubrice Zákony a nařízení. 

Databáze ekologických osiv

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/ekologicke-osivo/

Žádost o udělení výjimky na použití konvenčního osiva ,sadbu v EZ uděluje pouze ÚKZÚZ: 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/ekologicke-osivo/vyjimky-na-pouziti-konvencniho-osiva-v/

Řádně vyplněné žádosti zaílejte na adresu:  
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  (ÚKZÚZ)
Odbor osiv a sadby
Za Opravnou 4
150 06 Praha 5 – Motol

Ostatní výjimky pouze MZe ČR:  http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/metodicke-pokyny/metodicky-pokyn-c-5-2012-udelovani.html

Řádně vyplněné žádosti zaílejte na adresu: 
Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor 17250
Těšnov 17
117 05  PRAHA 1