« Nařízení Komise (ES) … | Úvod | Nařízení Komise (ES) … »

Biokont CZ

16.10.2009 17:44Jak začít podnikat v systému ekologického zemědělství (EZ)

Jak začít - stručná informace pro všechny, kteří chtějí začít podnikat v systému ekologického zemědělství. Bez potvrzení o provedené vstupní kontrole Biokontu se nelze registrovat na Ministerstvu zemědělství ČR. Vyplňte formulář "Žádost o vstupní kontrolu v ekologickém zemědělství F-045" a pošlete na adresu Biokontu uvedenou v záhlaví. Žádat můžete také telefonicky 541 212 308, 545 225 565, mobil 606 605 728 (zapíšeme si Vás sami) nebo E-mailem info@biokont.cz (formulář zaslaný E-mailem nemusí být potvrzený - podepsaný). Veškeré informace k vstupní kontrole najdete na www.biokont.cz v odkazu "Jak se připravit na vstupní kontrolu" podle Vaší činnosti, v oddíle Zemědělci, Výrobci nebo Obchodníci a dovozci. I když lze vše vyřídit během několika dnů, neodkládejte své rozhodnutí. Formulář je jednotný pro všechny druhy podnikání. Klikněte znovu na název za/pod tímto textem.

Jak začít podnikat v ekologickém zemědělství