Katastrofické události - krmiva v EZ

V příloze najdete informace MZe o katastrofických událostech z důvodu nedostaku krmiv - pícnin v EZ, včetně žádosti o výjimku.

(více)

04.09.2015 22:21 Zemědělci

Dotace v EZ 2015 - 2020

Společná zemědělská politika po reformě - Dotace na ozelenění, ekologické zemědělství a dobré životní podmínky zvířat

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svých stránkách v rámci nové Společné zemědělské politiky EU pro období 2015 až 2020 šestý článek s názvem

Dotace na tzv. ozelenění neboli greening, na opatření Ekologického zemědělství a Dobré životní podmínky zvířat.

02.10.2014 08:21 Zemědělci

Hlášení přemístění zvířat

Kontroly podmíněnosti 2014 - CROSS COMPLIANCE

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

(více)

16.05.2014 08:39 Zemědělci

Metodické pokyny MZe pro zemědělce

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktuality/nove-metodicke-pokyny-pro-ekologicke.html

 

18.12.2013 07:00 Zemědělci

Hnojiva - Registr hnojiv

V Registru hnojiv (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EPH/registr-hnojiv.html) je ve vyhledávací masce už zpřístupněn příznak pro vyhledávání hnojiv/PL vhodných pro ekologické zemědělství i pro neregistrované uživatele.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Oddělení registrace hnojiv

Registr hnojiv:

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EPH/registr-hnojiv.html

19.03.2012 17:49 Zemědělci

Ovce a kozy způsoby a termíny označování

Odstavec předpisu 136/2004 Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 22

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100056772.html

30.03.2011 08:22 Zemědělci

Evidence zvířat v EZ F-103

Pro rychlý průběh řádné ohlášené kontroly si připravte vyplněný formulář F-103 nebo alespoň údaje o počtech zvířat a kategoriích v ekologickém zemědělství případně i v jiné zemědělské výrobě. Zvířata, která nejsou vedena v centrální evidenci (např. koně, drůbež) uveďte na vlastním  samostatném seznamu.

(více)

06.01.2010 13:11 Zemědělci

Přípravky na ochranu rostlin

Na uvedeném odkazu je přehled všech registrovaných přípravků na ochranu rostlin. V ekologickém zemědělství smíte používat pouze přípravky, které  jsou označeny v základních údajích o přípravku "Určen pro použití v ekolog. zemědělství: Ano"  

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0

Vybrané přípravky na ochranu rostlin, které lze používat v ekologickém zemědělství:

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1291969659795

Dál zadejte:  Více vyhledávacích kritérií; Určeno pro ekologické zemědělství; ANO; Vyhledat

08.09.2009 16:43 Zemědělci

Krmení zvířat v EZ

V prvním dokumentu je uveden stručný přehled o krmení zvířat v EZ dle NK (ES) 889/2008. V druhém je povolení Ministerstvo zemědělství, které povolilo používání lizů, premixů, minerálních krmiv ... s malým obsahem konvenčních surovin.

(více)

25.05.2009 16:15 Zemědělci

Pohotovostní plány

Na tomto odkazu najdete vzory pro pohotovostní plán pro chovatele zvířat a výrobce masných výrobků

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/pohotovostni-plan/

20.07.2007 14:57 Zemědělci

Evidence pro zemědělce

Kompletní doporučená evidence pro zemědělce - popis podniku  (farmy)  musí hospodářský subjekt vypracovat a následně uchovat, formuláře (tiskopisy), vše volně ke stažení. Formuláře jsou pro Vaši potřebu ve wordu nebo excelu. Vše je upraveno a vyhovuje Z 242/2000 Sb., NR (ES) 834/2007a NK (ES) 889/2008, vše v platném znění.

(více)

28.09.2006 21:17 Zemědělci