Pozvánka na školení Biokontu

Upozorňujeme, že byl změněn termín v Brně na 16.3.2017

(více)

17.02.2017 18:29 Biokont CZ

Ceník služeb 2017

(více)

30.09.2016 12:11 Biokont CZ

Nařízení Komise (EU) 2016/1330 Dovoz

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1330 ze dne 2. srpna 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(více)

08.08.2016 16:06 Zákony a nařízení

NK (EU) 2016/910 Dovozy

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/910 ze dne 9. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

(více)

10.06.2016 20:49 Zákony a nařízení

NK (EU) 2016/459 Dovozy

 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/459 ze dne 18. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

(více)

02.05.2016 15:22 Zákony a nařízení

Upozornění dlužníkům

Z důvodu navýšení počtu neplatičů a zamezení druhotné platební neschopnosti, jsme nuceni přijmout přísnější opatření vůči dlužníkům:    

-        od 1.1.2017  předáváme všechny naše pohledávky ke "Správnmuí řízení" na Ministerstvo zemědělství,

-        zvážíme zveřejnění dlužníka, případný odprodej našich pohledávek.

S odkazem na shora uvedené, očekáváme Vaši dlužnou platbu, neprodleně na:

číslo účtu: 175 397 695/0600

Ujišťujeme Vás, že budeme nadále vymáhat naše pohledávky v souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb., až do úplného zaplacení.

29.04.2016 10:19 Biokont CZ

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2345

 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2345 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(více)

17.12.2015 16:39 Zákony a nařízení

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1980

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1980 ze dne 4. listopadu 2015, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

(více)

16.12.2015 10:57 Zákony a nařízení

Katastrofické události - krmiva v EZ

V příloze najdete informace MZe o katastrofických událostech z důvodu nedostaku krmiv - pícnin v EZ, včetně žádosti o výjimku.

(více)

04.09.2015 22:21 Zemědělci

Nařízení Komise (EU) 2015/931

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/931 ze dne 17. června 2015, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

(více)

14.08.2015 12:51 Zákony a nařízení

Nařízení vlády č. 76/2015 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 76/2015 Sb.ze dne 8. dubna 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství.

            Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské uniepodmínky provádění opatření ekologické zemědělství.

(více)

10.02.2015 16:30 Zákony a nařízení

Nařízení komise (EU) č. 1287/2014

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1287/2014 ze dne 28. listopadu 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

(více)

08.02.2015 05:07 Zákony a nařízení

Dotace v EZ 2015 - 2020

Společná zemědělská politika po reformě - Dotace na ozelenění, ekologické zemědělství a dobré životní podmínky zvířat

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svých stránkách v rámci nové Společné zemědělské politiky EU pro období 2015 až 2020 šestý článek s názvem

Dotace na tzv. ozelenění neboli greening, na opatření Ekologického zemědělství a Dobré životní podmínky zvířat.

02.10.2014 08:21 Zemědělci

Nařízení Komise (EU) č. 355/2014

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 355/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(více)

15.04.2014 17:01 Zákony a nařízení

Nařízení komise (EU) č. 354/2014

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 354/2014 ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

(více)

15.04.2014 16:59 Zákony a nařízení

Přihláška k certifikaci F-111

Hlídejte si platnost certifikátu. Vyplněnou a podepsanou Přihlášku k certifikaci F-111 (žádost o nový Certifikát/obnovení – seznam požadovaných produktů k certifikaci) si připravte na řádnou ohlášenou kontrolu, nebo nám zašlete před skončením platnosti Certifikátu. Vyřizujeme zdarma, bez kolkových známek, co nejdříve, max. do 30ti dnů. Potvrzený – podepsaný formulář, kdykoliv zašlete 1x e-mailem na certifikace@biokont.cz  nebo obyčejnou poštou na adresu Biokontu. V případě, že spěcháte, tak můžete požádat o přednostní zpracování za Expresní poplatek. Formulář je jednotný pro všechny podniky. Vždy také vyplňte registrační (čtyřmístné) číslo Biokontu. Zemědělci, kteří nemají po řádné kontrole pozemků v běžném roce, musí současně poslat i vyplněný a podepsaný F-101, F-102 Plán osevů a hnojení v ekologickém zemědělství pro daný rok (formulář najdete v oddíle Zemědělci). Zemědělci, kteří mají  pozemky pouze s TTP nemusí F-101, F-102 posílat. V případě prodlení pošlete e-mailem urgenci na certifikace@biokont.cz / info@biokont.cz nebo zavolejte na telefon +420 545 225 565.

(více)

02.04.2014 08:26 Biokont CZ

Metodické pokyny MZe pro zemědělce

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktuality/nove-metodicke-pokyny-pro-ekologicke.html

 

18.12.2013 07:00 Zemědělci

Nařízení Komise (EÚ) č. 567/2013

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 567/2013 ze dne 18. června 2013, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí.

(více)

04.07.2013 06:38 Zákony a nařízení

Kontakty-přehled inspektorů a zaměstnanců

Aktuální kontakty na jednotlivé inspektory a zaměstnance Biokontu. info@biokont.cz

(více)

01.01.2013 05:17 Biokont CZ

Nařízení Komise (EU) č. 203/2012

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 203/2012 ze dne 8. března 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o prováděcí pravidla pro ekologickou produkci vína.

(více)

15.03.2012 15:27 Zákony a nařízení